Brandwerend Plafond

In het Bouwbesluit van 2012 zijn alle regels opgenomen omtrent de brandveiligheid van gebouwen. Onder brandwerendheid van een bouwdeel wordt verwezen naar de maximale tijd in minuten dat een bouwdeel zijn functie vervult wanneer deze in aanraking komt met een bepaalde temperatuur. Functies die zo’n bouwdeel kan vervullen zijn dragend, scheidend dan wel dragend en scheidend. 


Ondanks dat een plafond in eerste instantie geen één van deze functies vervuld, hebben zij wel een belangrijke functie. Een brandwerend plafond speelt namelijk een grote rol bij de brandveiligheid van de vloer waartegen het is aangebracht. Materialen die helpen bij het brandwerend maken van uw plafond zijn onder andere: brandwerende platen en plafondventielen.

 

Brandwerende Platen

Naast het brandwerend maken van uw plafond, kunt u deze platen ook inzetten voor het beschermen van uw ventilatiekanalen, staalconstructies en wanden. Een brandwerende plaat zoals die van Tecbor is eenvoudig te verlijmen op verschillende materialen en is daarnaast CE-gecertificeerd.

 

Plafondventielen

Plafondventielen dienen als regelventiel en zorgen voor een vlam- en rookdichte afsluiting wat helpt tegen de verdere verspreiding van een brand. Momenteel leveren wij twee typen plafondventielen: een mechanische variant en een variant bestaande uit opzwellend materiaal. Bij het eerste type trekt, zodra het smeltlood reageert op extreme hitte, een veer de consus in . Hierdoor wordt het gat met een brandwerende plaat afgesloten. Het tweede type dicht het gat door middel van het opzwellende materiaal.

 

Deskundig Advies

Om er verzekerd van te zijn dat u uw plafond op de juiste manier brandveilig maakt, kunt u altijd het gesprek met ons aangaan. Ons team van experts heeft veel ervaring op dit gebied, en kan u daarom voorzien van geschikt advies!