Garantie

De garantietermijnen voor de verschillende producten wijken onderling af.

Wanneer u producten besteld kunt u middels een E-mail of bij de bestelling de garantietermijn en voorwaarden voor het verstrekken van de garantie opvragen.